Over Anky

Alles wat Anky doet – coachen, adviseren, ondersteunen, sculpturen maken, theater produceren – is te herleiden tot haar overtuiging dat alles in elkaar grijpt. Niets komt zomaar ergens vandaan. Alle ‘verhalen’ hebben raakvlakken. 


Anky is haar hele werkzame leven al actief in het sociaal domein in de breedste zin van het woord, met als rode draad creativiteit, verbinding en maatschappelijke betrokkenheid. Na haar studies, waaronder een opleiding aan de Academie voor ludisch muzische educatie, ontwikkelde ze zich van stedelijk opbouwwerker  tot directeur-bestuurder van een grote maatschappelijke organisatie. Ze werkt nu onder haar bedrijfsnaam IEDEREEN HEEFT ERGENS TALENT VOOR.

Het werken met mensen, van jong tot oud,brengt energie. Anky vindt het inspirerend om ervaring te delen en door te geven, zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen en je leert er zelf ook van. Iedereen heeft ergens talent voor. Mensen kunnen verrassend veel en ook verrassend veel verschillende dingen waar ze soms zelf niet aan denken.


IEDEREEN HEEFT ERGENS TALENT VOOR.

Het werken met mensen, van jong tot oud,brengt energie. Anky vindt het inspirerend om ervaring te delen en door te geven, zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen en je leert er zelf ook van. Iedereen heeft ergens talent voor. Mensen kunnen verrassend veel en ook verrassend veel verschillende dingen waar ze soms zelf niet aan denken.

Een afspraak maken

Een selectie uit mijn relaties

Mineke Minderhoud
MKB Nederland - Noord Holland
De Baak
Stichting Netwerk Hoorn
Park business Club
Provincie NH
Rabobank
Debbie Molhuizen
Theathergoep
Crescendo school
Fair Trade Hoorn
Gemeente Amsterdam
Gemeente Hoorn
Schouwburg Hoorn
Verdiwel
HVA
1.Hoorn